Art Print

Mine Limited Art Prints er trykt i små oplag. De er hver signeret og nummereret i hånden.
Originalerne er malet med akvarel og sommetider kombineret med fine line.